fbpx

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

 • Just Breathe Body & Mind vakanties zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de reis.
 • Deelname aan de reis is geheel op eigen risico. Just Breathe Body & Mind vakanties is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelname, of voor verlies of beschadigingen van eigendommen.
 • De deelnemer verklaart bij zijn weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren en melding te maken van eventuele beperkingen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer.
 • Klachten moeten schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden aan Just Breathe Body & Mind vakanties. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Boekings- en annuleringsvoorwaarden

 • Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
 • De aanbetaling van €250,- moet uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de reis plaatsvinden. De aanbetaling is niet restitueerbaar. Bij boekingen minder dan 60 dagen voor aanvang van de reis moet het bedrag per ommegaande volledig betaald worden.
 • Het resterende bedrag, bij een boeking meer dan 60 dagen voor aanvang, moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur zijn voldaan.
 • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 60 dagen voor aanvang van de reis, van het volledige bedrag.
 • Deelname aan het programma is op basis van vrijwilligheid. Het staat de deelnemer vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • Wanneer de deelnemer niet in staat is de door hem geboekte reis bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Just Breathe Body & Mind vakanties zijn doorgegeven.
 • Annuleringsvoorwaarden: bij annulering tot 3 maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Vanaf 3 maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen bedrag teruggestort.
 • Just Breathe Body & Mind vakanties heeft het recht een reis te annuleren wanneer daartoe gegronde redenen bestaan waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van docent of overmacht. In geval van annulering door Just Breathe Body & Mind vakanties heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Just Breathe Body & Mind vakanties heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een reis.
 • Just Breathe Body & Mind vakanties adviseert de deelnemer om een reis- & annuleringsverzekering af te sluiten.
 • De opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Just Breathe Body & Mind vakanties georganiseerde reizen.